Raipe hanke

Kuvahaun tulos haulle vipuvoimaa logo

RAIPE-hanke

Ripeämpi siirtymä aikuisten perusopetuksen jaksoille - katse kohti työelämää.

Haaste? Työnantajien tarpeet ja maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden mahdollisuudet eivät kohtaa ja maahanmuuttajien työllistyminen on Suomessa heikkoa. Työelämään mukaaan pääseminen voidaan selkeästi havaita haasteena jo opiskeluvaiheessa, koska työharjoittelu-paikkoihin ja työelämään tutustumispaikkoihin pääseminen on vaikeaa.

Miksi? Aiempien työllistymiskokemuksien ja uuden opetusssuunitelman perustieden myötä työelämäintegraatiota pidetään entistä tärkeämpänä osana myös aikuisten perusopetuksessa. Jo alkuvaiheessa saadut positiiviset kokemusket työharjoittelussa voivat auttaa opiskelijaa myöhemmin polulla työelämään. Työnantajan suhtautumisen ja mielipiteiden vieraasta kulttuurista ja maasta tuleviin työharjoittelijoihin ja työntekijöihin toivotaan parantuvan.

Kenelle? RAIPE-hankkeessa keskitymme maahanmuuttajataustaisten aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden työelämäjaksojen sujuvoittamiseen sekä opsieklijoiden että työnantajien näkökulmasta.

Miten? Asioihin saadaan muutoksia luomalla yhteistyöverkosto työnantajien ja oppilaistosten välille uudenlaisten yhteistyökäytänteiden ja pilvipalvelujen avulla. Hankkeen aikana pyritään kohtaamaan entistä paremmin työnantajien ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tarpeita ja tekemään työelämäjaksoista onnistuneempia kokemuksia kaikille osapuolille. Pitkällä aikavälillä hanke helpottaa paikkakunnilla työelämäjaksojen järjestämistä, hälventää ennakkoasenteita sekä helpottaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden hakeutumista ammattiopintoihin ja työelämään.

Hanke toteutetaan 1.5.2018-30.4.2020 välisenä aikana neljässä kansanopistossa ja niiden lähiseuduilla eri puolilla Suomea. Mukana ovat hanketta koordinoiva Kainuun opisto, Eurajoen kristillinen opisto, Lieksan kristillinen opisto ja Valkealan kristillinen opisto.

Lisätietoja hankkeesta opistolla: Hanna Turunen p. 044-7349442, hanna.turunen@eko.fi, Piia Ristilä/yritysyhteistyö ja tet-paikat p. 044-7587210, piia.ristila@eko.fi, Jaakko Löytty/tet-paikat p. 044-7214812, jaakko.loytty@eko.fi