Opintotuki, aikuiskoulutustuki, työttömyysetuudella tuettu opiskelu

Opiskelun tukimuotoja

Opintotuki

Kansanopiston opiskelija voi hakea valtion opintotukea, joka lukuvuonna 2018-2019 on seuraava:
  
OPINTORAHA /kk 1.8.2018 alkaen

alaikäisen lapsen huoltaja 325,28 euroa
avioliitossa oleva 250,28 euroa  
itsenäisesti asuva 18 vuotta täyttänyt 250,28 euroa  
itsenäisesti asuva 17-vuotias 101,74 euroa  (2)  
vanhempansa luona asuva 20 vuotta täyttänyt 81,39 euroa  (1)  
vanhempansa luona asuva  17-19-vuotias 38,66 euroa  (2)
(1) voidaan korottaa vanhempien tulojen perusteella
(2) voidaan korottaa tai alentaa vanhempien tulojen perusteella

OPINTOLAINA /KK
alle 18-vuotias  300 euroa  
aikuiskoulutustukea saava  650 euroa  
18 vuotta täyttänyt  650 euroa  

ASUMISLISÄ on 88,87 euroa/kk opiston asuntolassa asuvalle. Muualla asuvat voivat hakea yleistä asumistukea. Lisätietoja Kela

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka

-  on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua
-  on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta 
-  jää palkattomalle opintovapaalle vähintään kahdeksi kuukaudeksi 
-  ei saa opiskeluun muuta tukea.

Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa. Aikuiskoulutustuki muodostuu 592,11 euron /kk suuruisesta perusosasta sekä palkan perusteella määräytyvästä ansio-osasta.

 Lisätietoja Koulutusrahasto

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Vuoden 2010 alusta lukien voi tietyin edellytyksin opiskella päätoimisia omaehtoisia opintoja menettämättä työttömyysetuutta. Jos opiskelun tukemisesta on sovittu TE-toimistossa, maksetaan työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea opintojen ajalta. Työttömyysetuuden tasosta saat tarkempia tietoja omasta työttömyyskassastasi tai Kansaneläkelaitoksesta. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua (5 op tai 3 ov tai 4,5 osp / opiskelukuukausi tai 25 t  / viikko)

Yleiset edellytykset

  • Hakija on työnhakijana te-toimistossa ja työnhaku on voimassa
  • Te-toimisto on todennut koulutustarpeesi ja arvioinut opiskelun tukemisen parantavan ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
  •  Hakija on sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista
  • 25 v. ikä

 Lisätietoja työ ja elinkeinohallinnon sivuilta.

Lisätietoja: toimisto puh. 044-721 4802 opisto@eko.fi