Opintotuki, aikuiskoulutustuki, työttömyysetuudella tuettu opiskelu

Opiskelun tukimuotoja

Opintotuki

Kansanopiston opiskelija voi hakea valtion opintotukea, joka lukuvuonna 2020-2021 on seuraava:
  
OPINTORAHA /kk 

alaikäisen lapsen huoltaja 353,75 euroa
avioliitossa oleva 252,76 euroa  
itsenäisesti asuva 18 vuotta täyttänyt 252,76 euroa  
itsenäisesti asuva 17-vuotias 102,75 euroa  (1)  
vanhempansa luona asuva 20 vuotta täyttänyt 82,20 euroa  (1)  
vanhempansa luona asuva  17-19-vuotias 39,04 euroa  (2)
(1) voidaan korottaa vanhempien tulojen perusteella
(2) voidaan korottaa tai alentaa vanhempien tulojen perusteella

OPINTOLAINA /KK
alle 18-vuotias  300 euroa  
aikuiskoulutustukea saava  650 euroa  
18 vuotta täyttänyt  650 euroa  

ASUMISLISÄ on 88,87 euroa/kk opiston asuntolassa asuvalle. Muualla asuvat voivat hakea yleistä asumistukea. Lisätietoja Kela

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea voi hakea omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka

-  on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua
-  on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta 
-  jää palkattomalle opintovapaalle vähintään kahdeksi kuukaudeksi 
-  ei saa opiskeluun muuta tukea.

Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa. 

 Lisätietoja  saat Työllisyysrahastosta

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Vuoden 2010 alusta lukien voi tietyin edellytyksin opiskella päätoimisia omaehtoisia opintoja menettämättä työttömyysetuutta. Jos opiskelun tukemisesta on sovittu TE-toimistossa, maksetaan työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea opintojen ajalta. Työttömyysetuuden tasosta saat tarkempia tietoja omasta työttömyyskassastasi tai Kansaneläkelaitoksesta. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua (5 op tai 3 ov tai 4,5 osp / opiskelukuukausi tai 25 t  / viikko)

Yleiset edellytykset

  • Hakija on työnhakijana te-toimistossa ja työnhaku on voimassa
  • Te-toimisto on todennut koulutustarpeesi ja arvioinut opiskelun tukemisen parantavan ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
  •  Hakija on sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista
  • 25 v. ikä

 Lisätietoja työ ja elinkeinohallinnon sivuilta.

Lisätietoja: toimisto puh. 044-721 4802 opisto@eko.fi