Markku Haavisto: ”Anna musiikin maailmalle mahdollisuus”

Musiikki on vahvasti läsnä jokapäiväisessä arjessamme. Sävelillä ja sanoilla luodaan ja välitetään tuhansia tunteita. Eurajoen kristillisessä opistossa lämmin tunnelma kantautuu musiikkiluokasta, kun linjanjohtaja Markku Haavisto tapailee pianolla kaunista sävelmää.

 – Musiikki merkitsee minulle elämäntapaa. Se on samalla sekä työ että harrastus, joka on välillä raskasta, mutta silloin kun se antaa hyvää, niin se antaa paljon hyvää. Olen tehnyt musiikkia laajasti ja se on suuri rikkaus, Haavisto kertoo.

 Eurajoen kristillisellä opistolla on pitkät perinteet musiikinopetuksesta. Koulutustarjonnasta löytyy tällä hetkellä Musiikin valmentava linja, Musiikkiterapia sekä Musiikkilinja ja Kirkkomusiikkilinja.

 – Täältä saa todella hyvän ja laaja-alaisen opin musiikista. Koulutukset soveltuvat niille, jotka haluavat ponnistaa musiikin ammattilaisiksi sekä heille, jotka haluavat hyvät eväät ja lisäoppia esimerkiksi omaan harrastukseensa.

 – Toiset hakevat luovaa välivuotta, toiset sisältöä elämäänsä, jotkut taas haluavat toteuttaa pitkään hautuneita unelmiaan. Eurajoelta on ponnistettu useamman kerran aina Sibelius-akatemiaan asti.

 Haavisto on työskennellyt musiikin tuntiopettajana opistolla vuodesta 2012 lähtien.

 – Me opetamme täällä musiikin perusteita. Niihin lukeutuvat muun muassa musiikin teoria ja hahmottaminen sekä sen siirtäminen paperille. Lisäksi meillä on paljon bändisoittoa. Opetukseen kuuluu henkilökohtaista ohjausta ja improvisointia sekä erilaisia projekteja ja esiintymisiä. Teemme myös oman opintopolun jatkosuunnitelmat.

 Musiikin eri linjoilla jokainen opiskelija valitsee itselleen pääaineen, johon hän saa opiskeluidensa aikana yksityisopetusta. Useimmiten pääaineeksi valikoituu jokin soitin, mutta näin ei aina tarvitse olla.

 – Pääaine voi olla yhtä lailla esimerkiksi laulu, kuoron johtaminen, musiikkiteknologia tai vaikka biisien kirjoitus. Vaihtoehtoja on siis hyvin paljon, ja me hankimme tarvittaessa eri osaamisalueisiin sopivat opettajat. Näin pystymme takaamaan mahdollisimman laadukkaan ja osaavan opetuksen, Haavisto sanoo.

 Opistolta löytyy myös oma studio, jossa opiskelijat pääsevät opettelemaan miksaus- ja äänitystyötä.

 – Musiikkiteknologia nousee koko ajan entistä tärkeämpään rooliin. Esimerkiksi konemusiikki ja musiikin sämpläys ovat nykypäivänä nuorten keskuudessa kovassa huudossa. Sekin ala vaatii kuitenkin musiikin ymmärtämistä ja hahmottamista.

 Rakennusalalta musiikin ammattilaiseksi

 Haavistolla on monialainen osaaminen musiikista. Alunperin miehestä piti tulla rakennusalan ammattilainen. Kesken alan opintojen hänellä todettiin kuitenkin sellainen terveydellinen haaste, joka rajoitti fyysisen työn tekemistä.

 – Kun sain diagnoosin, etten voi tehdä ruumiillisesti raskasta työtä, aloin pohtimaan tulevaisuuttani uudestaan. Hetken mietittyäni päädyin opiskelemaan musiikkia Eurajoelle. Kuten osa meidän opiskelijoistamme, myös minä olen alan vaihtaja, Haavisto sanoo.

 Tätä nykyä muun muassa Eurajoen seurakunnan kanttorina toimiva Haavisto suoritti opistolla Musiikkilinjan lukukaudella 2006-07, jonka jälkeen tie vei musiikkialan perustutkinnon opintoihin Palmgren-konservatorioon. Osittain samaan aikaan hän suoritti Eurajoella jatko-opintoja silmällä pitäen myös Kirkkomusiikkilinjan.

 – Valmistuin Palmgren-konservatoriosta vuonna 2010, josta jatkoin Tampereen ammattikorkeakouluun. Valmistuin sieltä muusikko AMK:ksi vuonna 2015. Olen siis saanut klassisen musiikin koulutuksen, mutta kanttorina työnkuvaani kuuluu nuorisomusiikki eli bändisoitto ja kevyt musiikki.

 Haaviston omana pääaineena on laulu ja sivuaineena piano eli kosketinsoittimet. Lempilapsekseen hän nostaa teorian opetuksen.

 – Minulla on pitkä kokemus bänditoiminnasta. Pidän siitä ja koen, että omat vahvuuteni ovat sillä puolella. Olen opettanut sitä yhtä lailla aikuisille kuin lapsillekin.

 Kun Haavisto itse opiskeli ensimmäisen kerran Eurajoella, oli Musiikkilinjalla kahdeksan oppilasta. Heistä peräti kuusi pääsi musiikin alan jatko-opintoihin. Kun otetaan huomioon, että kaksi muuta eivät edes hakeneet alalle, saadaan aikaan todella hyvä prosentti.

 – Henkilökohtaisesti kyseisillä opinnoilla oli aivan valtava merkitys omille jatko-opinnoilleni. En olisi päässyt jatkamaan alan opiskeluita niin nopeasti ilman Eurajoen kristillisen opiston Musiikkilinjan koulutusta.

 Parhaillaan Haavisto täydentää omaa osaamistaan kulttuurituotannon AMK-koulutuksella. Lisäksi hän johtaa kolmea kuoroa, joista isoin on kirjavahvuudeltaan noin 60 hengen Rauman Mieslaulajat.

 – Olen johtanut viimeiset kymmenen vuotta enemmän ja vähemmän erilaisia kuoroja eri paikkakunnilla. Yleensä kuoro on vaihtunut siitä syystä, että olen muuttanut paikkakunnalta toiselle. Rauman Mieslaulajien kanssa on menossa nyt kolmas syksy, Haavisto taustoittaa.

 Musiikki on ammattina erittäin laaja käsite ja työllistymismahdollisuuksia on monenlaisia. Haavisto kuvailee itseään alan sekatyöläiseksi.

 – Olen oppinut kantapään kautta sen, että kun asenne on kunnossa, niin töitä kyllä riittää. Käytännössä jokainen palkallinen keikka kannattaa tehdä, sillä se saattaa usein poikia lisää töitä. Työllistyä voi esimerkiksi kirkkomusiikin saralla sekä teattereissa. Musikaaleja on nykyään paljon, joten niihin tarvitaan aina myös teatterimuusikoita.

 Yhdeksi tärkeäksi työllistymisen tavaksi Haavisto nostaa yrittäjyyden.

 – Muusikoille on tarjolla paljon sellaisia keikkatilaisuuksia, joissa yrittäjyys on käytännössä vaatimus. Itsensä ja oman osaamisensa brändäämiseen kannattaa panostaa. Nykypäivänä se on sosiaalisen median ja internetin kautta huomattavasti helpompaa kuin vaikkapa 20 vuotta sitten.

 

Musiikki kuuluu kaikenikäisille

 Eurajoen Musiikkilinjalla jokainen opiskelija kokoaa yhdessä Haaviston kanssa oman yksilöllisen opintopolkunsa tavoitteet ja sisällöt. Opiskelut aloitetaan jokaisen omalta lähtötasolta ja perusteita voidaan opiskella alkeista lähtien.

 – Jonkinlaista musiikin kokemusta on hyvä omata, mutta sitä ei kuitenkaan vaadita. Koulutus räätälöidään opiskelijoiden osaamisen mukaan. Jokainen opiskelija asettaa itselleen omat tavoitteensa, ja etenemme niiden mukaan, Haavisto muistuttaa.

 – Koulutuksemme soveltuvat kaikille niille, jotka haluavat vahvistaa omia musikaalisia taitojaan. Kiinnostus ja motivaatio musiikkiin on kaikkein tärkeintä.

 Kirkkomusiikkilinjalla opitaan musiikin lisäksi seurakunnan työmuotoja. Kevätkauden kestävä kurssi soveltuu myös valmentavaksi opiskeluksi klassisen musiikin osaamista painottaville aloille.

 – Kirkkomusiikkilinjalla harjoittelemme valmiuksia esimerkiksi kanttorin viransijaisuuksien hoitamiseen tai kirkkomusiikin jatko-opintoihin orientoivasti. Linjalla ydinasia on seurakunnan musiikkityö, Haavisto kertoo.

 – Jonkinlaista kokemusta olisi hyvä olla kosketinsoittimista.Täydellistä nuotinlukutaitoa ei vaadita, mutta siitäkin olisi hyvä omata jonkinasteista taitoa. 

 Musiikkilinjan koulutuksen voi aloittaa joko syksyllä tai keväällä. Seuraavat Musiikkilinja ja Kirkkomusiikkilinja alkavat 27.1.2020. Linjoilla tulee olemaan jonkin verran yhteisiä tunteja, mutta kyseessä on kaksi täysin eri linjaa.

 – Mitään ikärajaa ei linjoilla ole, sillä musiikki sopii ja kuuluu kaikenikäisille. Musiikki on niin hieno maailma, että sille kannattaa antaa mahdollisuus, Haavisto painottaa.

Tutustu koulutustarjontaamme