Lisäopetus 10-luokka ja Musiikkikymppi

Ajankohta: 
16.8.2021-27.5.2022
Sisällön kuvaus: 

Valittavana on Kymppiluokka ja Musiikkikymppi

Opiskelet kymppiluokalla henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Saat tukea omaan kasvuun ja kehitykseen. Saat lisäaikaa miettiä jatko-opintojasi: ammatilliseen koulutukseen vai lukioon. Saat 6 lisäpistettä yhteishakuun, kun suoritat koko lisäopetuksen oppimäärän (1100 tuntia).

Kymppiluokan opintosuunnitelma sisältää vähintään 1100 tuntia opetusta seuraavista oppiaineista: Äidinkieli ja kirjallisuus, englanti, ruotsi, matematiikka, fysiikka, kemia, historia, yhteiskuntaoppi, biologia, maantieto, uskonto, musiikki, kuvataide, kotitalous (sisältää myös hygieniapassin suorittamisen), liikunta, tieto- ja viestintätekniikka, opinto-ohjaus, terveystieto ja yhteisöllisyys.

Musiikkikympillä 1100 tunnin opinto-ohjelma rakennetaan niin, että musiikin osuus on 200 tuntia. Muu opinto-ohjelma suunnitellaan opiskelijakohtaisesti siten, että pääpaino on niissä lukukainessa, joissa on eniten numeronkorotustarvetta. Musiikki sisältää bändisoittoa, laulua  ja musiikin teoriaa. Lisäksi oppituntien jälkeen on mahdollisuus solistisiin yksityistunteihin esimerkiksi koskettimissa, kitarassa, rummuissa ja laulussa (erikseen korvattavat).

Lukuvuoden 2019-2020 vuosikirjatekstin Opiskelijan kertomaa pääset lukemaan täältä.

Kohderyhmät: 

Kymppiluokkien tehtävänä on tarjota koulutusta peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa. Koulutus on tarkoitettu heille, jotka haluavat korottaa peruskoulun päättötodistuksen numeroita ja selkiyttää jatko-opiskelusuunnitelmiaan. Musiikkikympillä voit  yhdistää numeroiden korotuksen harrastukseen tai tai aloittaa musiikin harrastamisen.  Kansanopiston kymppiluokkien muut tavoitteet ovat auttaa opiskelijaa hakemaan elämälleen suuntaa, tukea itsetuntemuksen kehittämisessä, itsenäistymiseen ja vastuunottamiseen kasvamisessa, oma-aloitteisuuden ja aktiivisuuden lisäämisessä sekä aikuisuuteen kasvamisessa. Tämä tapahtuu opiskelijan oppimisvalmiuksia parantamalla, omien oppimistyylien tunnistamisella sekä opiskelijan omaa ponnistelua tukemalla.

Pääsyvaatimukset: 

Perusopetuksen päättötodistus vuodelta 2020 tai 2021.

Kustannukset: 

Opiskelu, asuminen kahden hengen huoneissa sekä ruokailu ovat maksuttomia peruskoulun päättötodistuksen vuonna 2020 ja 2021 saaneille.

Musiikkikympin yksityistunnit: 25 € / 30 min., 37,50 € / 45 min.

Hakeminen: 

Haku koulutukseen ajalla 23.2.-7.4.2021 (perusopetuksen jälkeiseisen valmistavan koulutuksen kevään 2021 haku) opintopolun kautta.

Haku osoitteessa opintopolku 

Linjanjohtaja: 
Hanna Turunen p. 044-734 9442, hanna.turunen@eko.fi