Kohti ammatillisia opintoja ja työelämää koulutushanke

Kohti ammatillisia opintoja ja työelämää-koulutus on Opetushallituksen avustuksella toteutettava yli 25-vuotiaille maahanmuuttajille suunnattu suomen kielen perusteiden ja opiskelutaitojen vahvistamiseen, ammatillisen sanaston hallitsemiseen, työpaikalla toimimiseen sekä opiskelutaitojen kehittämiseen tähtäävä14 viikon pituinen koulutus. 

Koulutuksen tavoite on löytää koulutettavalle oma opintopolku tai tie työelämään ja saada näin osallistujalle ammatillinen päämäärä.

Koulutuksen sisältö: opiskelutaitojen kehittäminen, kielitaidon ja sanavaraston vahvistaminen ja syventäminen opinnoissa ja työpaikoilla käytettävään ammatilliseen kieleen, suomalaisen yhteiskunnan rakenteet, työn ja opiskelupaikan hakeminen, kahden viikon pituinen työharjoittelu sekä työkokemusten arviointi.

Koulutus sopii sinulle, joka

  • olet jo käynyt kotoutumisjakson
  • osaat suomea keskustelutasolla, mutta haluaisit oppia enemmän opiskeluun ja työelämään liittyvää kieltä
  • etsit ammatillista suuntaa
  • mietit vielä, missä opiskelisit tai työskentelisit
  • kaipaat tukea ja rohkaisua opiskelu- tai työpaikanhakuun 

Lisätietoja: puh. 044-721 4180 tai erika.degener@eko.fi

Koulutukseen voi hakeutua tästä