HANKKEET

Vahva työllistyjä-hanke

Aikuisille suunnattu työllistymismahdollisuuksien vahvistamiseen tähtäävä maksuton koulutus.