HANKKEET

 RAIPE-hanke 

Ripeämpi siirtymä aikuisten perusopetuksen jaksoille - katse kohti työelämää ajalla 1.5.2018-30.4.2020.

Kohti ammatillisia opintoja ja työelämää koulutushanke

 Yli 25-vuotiaille maahanmuuttajille suunnattu suomen kielen perusteiden ja opiskelutaitojen vahvistamiseen, ammatillisen sanaston hallitsemiseen, työpaikalla toimimiseen sekä opiskelutaitojen kehittämiseen tähtäävä 14 viikon pituinen koulutus ajalla 28.10.2019-14.2.2020.

DIGI-hanke

Opastusta ikäihmisille älypuhelimen ja tabletin käyttöön ajalla 6.9.-13.12.2019