Avoin yliopisto

Mitä avoin yliopisto tarkoittaa?

Avoimessa yliopistossa opintoja voi suorittaa kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Opinnot eivät ole kokopäiväisiä opintoja, vaan ne ovat monimuoto-opintoja. Tämä tarkoittaa sitä, että opintoryhmä kokoontuu kerran viikossa, tai kerran kuukaudessa tuutorin johdolla perehtymään ajankohtaisiin opintojaksoihin, tai kuuntelemaan aiheesta järjestettyä luentoa. Muuten opinnot suoritetaan itsenäisesti esseinä, tentteinä, verkkokursseina tai ryhmätehtävinä. Suoritustavat vaihtelevat opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen mukaan.

Mitä hyötyä avoimen yliopiston opinnoista on?

  • avoimen yliopiston opinnoilla on mahdollista korvata opintoja yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa sinne päästyäsi
  • lisäkoulutusta jo työelämässä toimiville
  • yleissivistyksen lisääminen, monet opiskelevat ihan vaan omaksi huviksi

Avoimen yliopiston opinnot EKOssa lukuvuonna 2019-2020
Jyväskylän yliopisto (JY)

Opintoja ohjaa tuutor. Jos opiskelet EKOssa, voit suorittaa opintoja miltä linjalta tahansa. Opintoja voi suorittaa EKOn tuutor-ryhmässä, vaikka ei opiskelisikaan opistossa.

Opetustarjontaamme kuuluvat avoimen yliopiston opinnot. Voit suorittaa kokonaisia perusopintoja tai osia eri aineista joko tuutorryhmässä tai hakeutumalla kasvatustieteen linjalle / kasvatustieteen valmentavalle linjalle. 

Opiskelu avoimessa yliopistossa on monimuoto-opiskelua. Keskeistä opiskelussa on opiskeluoppaiden ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana perehdyt opintomateriaaliin, valmistaudut ryhmäkokoontumisiin, kirjoitat esseitä ja luet tentteihin. Opintoihin sisältyy lähipäiviä ja luentoja.

Opintoryhmät alkavat pääsääntöisesti syyskuussa ja tuutortapaamisia on yleensä kerran viikossa.

Osa avoimen yliopiston tarjonnasta on sisällytetty päiväopetuksena toteutettavien linjojen opetussuunnitelmaan, jolloin opiskelijat ovat kirjoilla kansanopiston opiskelijoina ja opinnot sisältävät myös muuta opetusta (Musiikkiterapiakoulutus).

Katso myös lisätietoja netistä:
Turun yliopiston avoin yliopisto
Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Ilmoittautuminen opintoihin

Ilmoittautua voi sivun alareunassa olevalla lomakkeella TAI sähköpostitse: opisto@eko.fi

Viestistä tulee ilmetä

  • mitä hakee opiskelemaan
  • onko hakenut lisäksi kasvatustieteen linjalle/ kasvatustieteen valmentavalle linjalle, jolloin avoimen yliopiston opintojen maksu on eri
  • yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero)
  • syntymäaika
Aikataulu: 

Kasvatustieteen perusopintojen aloitustilaisuus syksyn 2019 osalta ilmoitetaan loppukesällä.

Kustannukset: 

Kasvatustieteen perusopinnot:

yliopiston perimä ilmoittautumismaksu 80 € + maksu suoritusten perusteella (80-100 €)

Opiston perimä maksu 160 € lukuvuosi. Kasvatustieteen linjalla opiskelevilta ei laskuteta opiston osuutta, maksu sisältyy kuukausimaksuihin.

Linjanjohtaja: 
Hanna Turunen, p. 044-734 9442, hanna.turunen@eko.fi