Aikuisten perusopetus

- Perusopetuksen linjalla voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän yhden lukuvuoden aikana

- Koulutukseen hakevalla täytyy olla riittävät opiskelutaidot sekä sellainen opetuskielen (suomen kielen) taito, että  selviytyy opinnoista.

 

Ajankohta: 
16.8.2021-27.5.2022
Sisällön kuvaus: 

- Opiskellaan peruskoulun 7-9 -luokkia vastaavat oppimäärät kurssimuotoisesti.

- Kaikille yhteisten oppiaineiden lisäksi koulutuksessa on paljon valinnaisaineita mm. kotitalous, musiikki, kuvaamataito ja liikunta

- Runsaasti opinto-ohjausta ja mahdollisuus suorittaa  hygieniapassi

Kohderyhmät: 

- Peruskoulun keskeyttäneet tai oppivelvollisuusiän ohittaneet, vähintään 17 vuotiaat, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus.

- Päättötodistuksen yli 2 vuotta sitten saaneet aineopintoja opiskelevat.

Pääsyvaatimukset: 

Oppivelvollisuusiän ylittänyt (vähintään 17-vuotias)

Kustannukset: 

 Opetus, asuminen 2hh huoneessa ja ruokailu ovat maksuttomia ilman päättötodistusta oleville. Päättötodistuksen saaneille asuminen maksullista oppilaitoksen asuntolassa.

Hakeminen: 

Haku alla olevalla hakulomakkeella 23.7.2021 mennessä.