Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee perhepäiväkodissa tai ryhmäperhepäiväkodissa.

Tutkinto on toisen asteen tutkinto ja se antaa yleisen kelpoisuuden hakea korkeakouluopintoihin.

Ajankohta: 
Elokuu 2018-toukokuu 2019
Sisällön kuvaus: 

Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta osasta sekä yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta:
1. Ammatillinen toiminta perhepäivähoidossa

2. Varhaiskasvattajana perhepäivähoidossa

3. Lapsen terveydestä ja fyysisestä turvallisuudesta huolehtiminen

4. Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen

5. Monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa toimiminen (valinnainen tutkinnon osa)

Koulutus on laajuudeltaan 36 viikkoa, joka koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä ja työssä oppimisesta. Opetus on monimuotokoulutusta. Lähiopetus toteutetaan arki-iltoina ja viikonloppuisin. Työssä oppiminen ja tutkintotilaisuudet voidaan suorittaa opiskelijan omassa työympäristössä.

Kohderyhmät: 

Perhepäivähoitajana työskentelevät tai alalle haluavat.

Pääsyvaatimukset: 

Koulutukseen hakeutuvalta edellytetään suoritettua oppivelvollisuutta ja 18 vuoden ikää. Alan työkokemus katsotaan eduksi. Lisäksi hakijalla pitää olla työssä vaadittava terveys ja soveltuvuus. Hakija voi työskennellä perhepäivähoitajana tai olla hakeutumassa alalle.

Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia.
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:
- sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
- sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
- veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Kustannukset: 

Koulutus on opetusministeriön tukemaa ammattillista lisäkoulutusta. Opintomaksu  400 €/lukuvuosi + varausmaksu 50 €.

Hakijan tilanteesta riippuen koulukseen mahdollista hakea Kelan opintotukea, aikuiskoulutustukea tai työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelutukea.

 

Hakeminen: 

Haku alla olevalla lomakkeella.

 

Opettaja: 
Katri Laakkonen, p. 044 721 4811, katri.laakkonen@eko.fi