Lisäopetus 10-luokka, Musiikkikymppi ja Liikuntakymppi

Ajankohta: 
21.8.2017-18.5.2018
Sisällön kuvaus: 

Valittavana on Kymppiluokka,  Musiikkikymppi tai Liikuntakymppi

Kymppiluokan opintosuunnitelma sisältää vähintään 1100 tuntia opetusta seuraavista oppiaineista: Äidinkieli ja kirjallisuus, englanti, ruotsi, matematiikka, fysiikka, kemia, historia, yhteiskuntaoppi, biologia, maantieto, uskonto, musiikki, kuvataide, kotitalous (sisältää myös hygieniapassin suorittamisen), liikunta, tieto- ja viestintätekniikka (sisältää @-kortin suorittamisen), opinto-ohjaus, terveystieto, yhteisöllisyys ja elämänhallinta.

Opiskelet kurssimuotoisesti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Saat tukea omaan kasvuun ja kehitykseen. Saat lisäaikaa miettiä jatko-opintojasi: ammatilliseen koulutukseen vai lukioon. Saat lisäpisteitä yhteishakuun, kun suoritat koko lisäopetuksen oppimäärän eli 1100 tuntia. Kymppiluokkaan,  Musiikkikymppiin ja Liikuntakymppiin kuuluu myös työelämään tutustumista.

Musiikkikympillä 1100 tunnin opinto-ohjelma rakennetaan niin, että musiikin osuus on 200 tuntia. Muu opinto-ohjelma suunnitellaan opiskelijakohtaisesti siten, että pääpaino on niissä lukukainessa, joissa on eniten numeronkorotustarvetta. Musiikki sisältää bändisoittoa, laulua  ja musiikin teoriaa. Lisäksi oppituntien jälkeen on mahdollisuus solistisiin yksityistunteihin esimerkiksi koskettimissa, kitarassa, rummuissa ja laulussa (erikseen korvattavat).

Liikuntakympillä 1100 tunnin opinto-ohjelmassa liikunnan osuus on 100-200 tuntia. Muu opinto-ohjelma suunnitellaan opiskelijakohtaisesti siten, että pääpaino on niissä lukuaineissa, joissa on eniten numeronkorotustarvetta. Liikunta sisältää monipuolista liikuntaa ja hyvinvointitietoutta.

Kohderyhmät: 

Kymppiluokkien tehtävänä on tarjota koulutusta peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa. Koulutus on tarkoitettu heille, jotka haluavat korottaa peruskoulun päättötodistuksen numeroita ja selkiyttää jatko-opiskelusuunnitelmiaan. Musiikkikympillä voit  yhdistää numeroiden korotuksen harrastukseen tai tai aloittaa musiikin harrastamisen.  Kansanopiston kymppiluokkien muut tavoitteet ovat auttaa opiskelijaa hakemaan elämälleen suuntaa, tukea itsetuntemuksen kehittämisessä, itsenäistymiseen ja vastuunottamiseen kasvamisessa, oma-aloitteisuuden ja aktiivisuuden lisäämisessä sekä aikuisuuteen kasvamisessa. Tämä tapahtuu opiskelijan oppimisvalmiuksia parantamalla, omien oppimistyylien tunnistamisella sekä opiskelijan omaa ponnistelua tukemalla.

Pääsyvaatimukset: 

Perusopetuksen päättötodistus.

Kustannukset: 

Opiskelu, asuminen kahden hengen huoneissa sekä ruokailu ovat maksuttomia peruskoulun päättötodistuksen vuonna 2016 ja 2017 saaneille.

Musiikkikympin yksityistunnit: 25 € / 30 min., 37,50 € / 45 min.

Hakeminen: 

 Hakeminen opintopolun kautta, nimellä perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen kevään 2017 lisähaku. Haku osoitteessa opintopolku

Linjanjohtaja: 
Anne Jurva p. 044- 721 4805, anne.jurva@eko.fi