Lisäopetus 10-luokka ja Musiikkikymppi

Ajankohta: 
27.8.2018-24.5.2019
Sisällön kuvaus: 

Valittavana on Kymppiluokka ja Musiikkikymppi

Opiskelet kymppiluokalla henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Saat tukea omaan kasvuun ja kehitykseen. Saat lisäaikaa miettiä jatko-opintojasi: ammatilliseen koulutukseen vai lukioon. Saat lisäpisteitä yhteishakuun, kun suoritat koko lisäopetuksen oppimäärän eli 1100 tuntia. Kymppiluokkaan ja Musiikkikymppiin kuuluu myös työelämään tutustumista.

Kymppiluokan opintosuunnitelma sisältää vähintään 1100 tuntia opetusta seuraavista oppiaineista: Äidinkieli ja kirjallisuus, englanti, ruotsi, matematiikka, fysiikka, kemia, historia, yhteiskuntaoppi, biologia, maantieto, uskonto, musiikki, kuvataide, kotitalous (sisältää myös hygieniapassin suorittamisen), liikunta, tieto- ja viestintätekniikka (sisältää @-kortin suorittamisen), opinto-ohjaus, terveystieto ja yhteisöllisyys.

Musiikkikympillä 1100 tunnin opinto-ohjelma rakennetaan niin, että musiikin osuus on 200 tuntia. Muu opinto-ohjelma suunnitellaan opiskelijakohtaisesti siten, että pääpaino on niissä lukukainessa, joissa on eniten numeronkorotustarvetta. Musiikki sisältää bändisoittoa, laulua  ja musiikin teoriaa. Lisäksi oppituntien jälkeen on mahdollisuus solistisiin yksityistunteihin esimerkiksi koskettimissa, kitarassa, rummuissa ja laulussa (erikseen korvattavat).

10-luokan voi suorittaa myös liikuntapainotteisena. Tällöin liikunnan osuus opinto-ohjelmasssa on 100-200 tuntia.

Kohderyhmät: 

Kymppiluokkien tehtävänä on tarjota koulutusta peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa. Koulutus on tarkoitettu heille, jotka haluavat korottaa peruskoulun päättötodistuksen numeroita ja selkiyttää jatko-opiskelusuunnitelmiaan. Musiikkikympillä voit  yhdistää numeroiden korotuksen harrastukseen tai tai aloittaa musiikin harrastamisen.  Kansanopiston kymppiluokkien muut tavoitteet ovat auttaa opiskelijaa hakemaan elämälleen suuntaa, tukea itsetuntemuksen kehittämisessä, itsenäistymiseen ja vastuunottamiseen kasvamisessa, oma-aloitteisuuden ja aktiivisuuden lisäämisessä sekä aikuisuuteen kasvamisessa. Tämä tapahtuu opiskelijan oppimisvalmiuksia parantamalla, omien oppimistyylien tunnistamisella sekä opiskelijan omaa ponnistelua tukemalla.

Pääsyvaatimukset: 

Perusopetuksen päättötodistus.

Kustannukset: 

Materiaalimaksu 50 € laskutetaan lukukauden alussa. Opiskelu, asuminen kahden hengen huoneissa sekä ruokailu ovat maksuttomia peruskoulun päättötodistuksen vuonna 2017 ja 2018 saaneille.

Musiikkikympin yksityistunnit: 25 € / 30 min., 37,50 € / 45 min.

Hakeminen: 

Lukuvuoden 2018-2019 haku päättynyt. Haku osoitteessa opintopolku

Linjanjohtaja: 
Anne Jurva p. 044- 721 4805, anne.jurva@eko.fi