Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Ajankohta: 
27.8.2018-24.5.2019
Sisällön kuvaus: 


Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittanut toimii erilaisissa kasvatus-, opetus ja sosiaalialan toimintaympäristöissä. Uudessa ammattitutkinnoissa on  yhdistetty koulunkäyntiohjaajan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tutkinnot.

 Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta osasta:
1. Ammatissa toimiminen
2. Kasvun- ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
3. Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
4. Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Koulutus on laajuudeltaan 36 viikkoa, joka koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä ja työssä oppimisesta. Opetus on päiväkoulutusta.

Pääsyvaatimukset: 

Koulutukseen hakeutuvalta edellytetään suoritettua oppivelvollisuutta ja 18 vuoden ikää. Alan työkokemus katsotaan eduksi. Lisäksi hakijalla pitää olla työssä vaadittava terveys ja soveltuvuus.

Muut erityispiirteet: 

Huom! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia.
Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta näyttötutkintona suoritettavissa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ja myöhemmin työelämässä. Opiskelijaksi ei voida valita henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:
- sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajakohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
- sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
- veriteitse tarttuva sairaus saatta rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Kustannukset: 


Koulutus on Opetusministeriön tukemaa ammattillista lisäkoulutusta. Varausmaksu 50 € ja opintomaksu on 450 €.
Opiskelijan on mahdollista hakea asuntolapaikkaa opistolta.  Asumisen hinta 2 hh aamiaisella opistolla 40 € / viikko, 1 hh 80 €/ viikko. Lounas ja iltapäiväkahvi 30 € / viikko. Lounas, iltapäiväkahvi ja päivällinen 43 / viikko.

Koulutukseen on mahdollista saada erilaisia tukia:
Kelan opintotuki
Aikuiskoulutustuki
Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Hakeminen: 

Haku koulutukseen on päättynyt.

Linjanjohtaja: 
Tiina Ritakallio p. 044-758 7209, tiina.ritakallio@eko.fi