Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille / Basic education for immigrants

Perusopetuksen alku- ja päättövaiheen opinnot
Tule opiskelemaan suomalaista peruskoulututkintoa !

Ajankohta: 
28.1.2019 alkaen
Sisällön kuvaus: 

Koulutuksen alkuvaiheen tavoitteena on varmistaa, että opiskelijalla on perustiedot ja -taidot sekä opiskeluvalmiudet suoriutua varsinaisessa aikuisten perusopetuksessa (päättövaihe).

Alkuvaiheen  opintoihin sisältyy suomen kielen perusteita ja arkikieltä.Tämän lisäksi  opiskellaan myös muita opetussuunnitelman mukaisia alkuvaiheen kursseja.

Päättövaiheen opinnot sisältävät yhteensä 46 kurssia ja kestävät noin kaksi vuotta. Päättövaihen kielitaitovaatimus on A2.1.

  • Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma
  • Jokainen opiskelija saa ohjausta ja tukea oman opinpolkunsa rakentamiseen.
  • Koulutus on kokopäiväopiskelua
  • Koulutus on maksuton ja sisältää ruuan
  • Mahdollisuus asuntolapaikkaan
Kohderyhmät: 

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille aikuisille, jotka tarvitsevat suomalaisen perusopetuksen päättötodistuksen ja opiskeluvalmiuksia jatkaakseen opintoja toisella asteella tai työllistyäkseen.

 The initial and final stages of the bacic education

Obtain a basic education at Finnish comprehensive school level.

The objective of the basic education in the initial stage is to ensure that you have the basic knowledge, skills and study skills to be able to perform the actual basic educations (final stage).

The education begins with S2-study (Finnish as a second language). This study includes the basics of the Finnish language, Finnish everyday language and Finnish grammar. In additon to this it isi possible to study for example Mathematics, Swedish, Social Science, and Natural Science subjects.

How to apply

The applications form must be completed by 5.12.2018.

Pääsyvaatimukset: 

Vähintään 17-vuotiaat luku- ja kirjoitustaitoiset, joilla ei ole suomalaista perusopetuksen päättötodistusta.

Kustannukset: 

Materiaalimaksu 50 €.

Hakeminen: 

Haku alla olevan hakulomakkeen kautta 5.12.2018 mennessä. Hakijat kutsutaan haastatteluun ja alkutestiin viikolla 3 (kutsu lähetään postissa).

Linjanjohtaja: 
Ella Saarinen puh. 044-721 4804, ella.saarinen@eko.fi