Aikuisten perusopetus

- Perusopetuksen linjalla voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän yhden lukuvuoden aikana

- Koulutukseen hakevalla täytyy olla riittävät opiskelutaidot sekä sellainen opetuskielen (suomen kielen) taito, että  selviytyy oppinnoista.

 

Ajankohta: 
21.8.2017-18.5.2018
Sisällön kuvaus: 

- Opiskellaan peruskoulun 7-9 -luokkia vastaavat oppimäärät kurssimuotoisesti.

- Kaikille yhteisten oppiaineiden lisäksi koulutuksessa on paljon valinnaisaineita mm. kotitalous, musiikki, kuvaamataito ja liikunta

- Runsaasti opinto-ohjausta ja mahdollisuus suorittaa tietojenkäsittelyn @-kortti ja hygieniapassi

Kohderyhmät: 

- Peruskoulun keskeyttäneet tai oppivelvollisuusiän ohittaneet, vähintään 17 vuotiaat, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus.

Kustannukset: 

50 € materiaalimaksu laskutetaan lukuvuoden alussa. Opetus, asuminen 2hh huoneessa ja ruokailu ovat maksuttomia.

Hakeminen: 

Haku alla olevalla hakulomakkeella 25.7.2017 menessä.

Linjanjohtaja: 
Anne Jurva p. 044- 721 4805, anne.jurva@eko.fi